Κύκλος επιτυχίας

Ο κύκλος δεν έχει αρχή ούτε τέλος, και τα τρία αυτά στοιχεία συνδέονται και εξαρτώνται το ένα από το άλλο.